Varmista yrityksesi kemikaaliturvallisuus

Ecobio Manager on ratkaisu työpaikkojen kemikaalitietojen ja riskien hallintaan. Varmista kemikaalivaatimusten täyttyminen ja kemikaalien turvallinen käyttö. Asiantuntijoiden kehittämä ja ylläpitämä.

Ecobio Manager varmistaa kemikaalien
turvallisen käytön työpaikoilla ympäri Eurooppaa.

Ecobio Manager – yhteinen palvelu kemikaalien käyttäjille ja asiantuntijoille

Ajantasaiset käyttöturvallisuustiedotteet, kemikaaliluettelot, turvallisuusmerkinnät ja etiketit sekä rajoitettujen aineiden tiedot ovat sujuvasti saatavilla kaikilla toimipaikoillasi, myös suomeksi.

Helppokäyttöinen Ecobio Manager on kokeneiden kemikaaliasiantuntijoiden kehittämä: se yhdistää ohjelmistopalvelun ja kemikaali-asiantuntijan työn.

Ecobio Managerin käyttäjäystävällinen muotoilu luo helpon ja selkeän kokemuksen kemikaalien käyttäjille ja kemikaaliturvallisuusasiantuntijoille.

Asiakkaiden hyödyt

Käyttöturvallisuus-tiedotteiden päivitys on tehostunut

82 %*

Lainsäädännön vaatimusten täyttyminen on varmistunut

77 %*

Rajoitettujen aineiden
seuranta on yksinkertaistunut

71 %*

Hallinnoi yli

3000

rajoitettua ainetta

Käyttöturvallisuustiedotteita yli

30 000 kpl

*Asiakkaiden kokemat parannukset keskimäärin (asiakastyytyväisyyskysely 2022)

Miksi Ecobio Manager on erinomainen
ratkaisu kemikaalien hallintaan?

Säästää paljon työtä, aikaa ja rahaa

Ecobio Manager vie päivitetyt käyttöturvalli-suustiedotteet automaattisesti kemikaaliluetteloihin – ei enää KTT:en tulostamista kemikaalikansioihin.

Varmistaa turvallisen kemikaalien käytön

Ajantasaiset kemikaaliluettelot, käyttöturvallisuustiedotteet sekä turvatiedot ovat vaivatta kaikkien saatavilla ja tulostettavissa turvakortteina ja etiketteinä.

Rajoitettujen aineiden seuranta

Ecobio Manager seuraa rajoitettuja aineita ja ilmoittaa, jos niitä esiintyy käytettävissä kemikaaleissa.

Täyttää kemikaalilainsäädännön vaatimukset

Ecobio Manager varmistaa puolestasi, että yrityksesi täyttää kemikaalivaatimukset.

Kemikaaliasiantuntijat
apunasi

Monipuolinen kemikaaliriskien arviointi täydentää kemikaaliturvallisuutta

Varastointi ja altistumisrekisteri

“Pohjoismaisella energiayhtiöllä Gasumilla on ollut EcobioManager palvelu käytössä vuosien ajan, järjestelmää on laajennettu systemaattisesti aina tarpeidemme mukaan. Nykyisellään järjestelmä kattaa säädösseurannan, vaatimustenmukaisuuden arvioinnin, kemikaalihallinnan sekä riskinarvioinnin. Järjestelmä on meillä käytössä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Kokonaisuudessaan yhteistyö Insinööritoimisto Ecobion kanssa on saumatonta ja asiakaslähtöistä.”

Marko P Virtanen,
Environmental and Energy Manager

Kehitysideoita on otettu vastaan ja niitä on myös sisällytetty alustalle (esim. muuttuneiden säädösten uudelleenarviointi)

SSAB

Kokonaisvaltainen ratkaisu yrityksesi kemikaaliturvallisuuteen

Ecobio Manager varmistaa työpaikan kemikaaliturvallisuuden vaivattomasti ja noudattaa lakisääteisiä vaatimuksia.

Ecobio Manager jakaa automaattisesti ajantasaiset käyttöturvallisuustiedotteet ja niiden tiedot työpaikkojen kemikaaliluetteloihin, jotka ovat kätevästi käyttäjien nähtävillä tietokoneella tai puhelimella.

Ohjelmiston automatiikka havaitsee rajoitettujen aineiden esiintymisen ja antaa ohjeita niiden turvallisesta käsittelystä. Kemikaalitiedot voidaan syöttää kätevästi eri menetelmillä, kuten QR-koodeilla.

Ecobio Managerin helppokäyttöinen palvelu kemikaaliturvallisuuden varmistamiseen sisältää mm. seuraavaa:

 • Ajantasaiset käyttöturvallisuustiedotteet 
 • Kemikaaliluettelot
 • Turvakortit
 • Etiketit 
 • Rajoitettujen aineiden tunnistaminen ja toimenpiteet 
 • Käyttöturvallisuustiedotteiden ja altistumiskenaarioiden arviointi
 • Kemikaaliriskien arviointi
 • Kemikaalisäännösten ajantasainen seuranta
 • Arkistointi, 10 vuotta
 • Varastokirjanpito
 • Henkilöstön altistumisrekisteri
 • Kemikaaliasiantuntijoiden neuvontapalvelu

Kiinnostuitko?

Katsomalla videon saat lisätietoa kemikaalihallinnasta.

Malena Weurlander

M.Sc. (Forestry), Senior Sales
and Account Manager

+358 20 756 9459

malena.weurlander@ecobiomanager.com

Lilli Sundman

M.Sc. (Chemistry), Sales manager

+358406303110

lilli.sundman@ecobiomanager.fi