Mikä on kaksoisolennaisuus ja miksi se on tärkeää?

Kaksoisolennaisuus on menetelmä ja periaate, jota yritysten on noudatettava luodakseen kestävyysraporttinsa CSRD:n ja ESRS:n mukaisesti.

CSRD:n ja ESRS:n kestävyysraportointi perustuu kaksoisolennaisuuden periaatteeseen, toisin kuin muut yleiset kestävyysraportointialoitteet, joita useimmat yritykset ovat käyttäneet malleinaan tähän asti. Mutta mikä on kaksoisolennaisuus ja miten se eroaa ’perinteisistä’ olennaisuusarvioinneista? Jatka lukemista saadaksesi selville.

📌 CSRD:n mukaan yritysten olennaiset aiheet on perustuttava kaksoisolennaisuusperiaatteeseen. Kaksoisolennaisuuden arvioinnissa yritykset arvioivat sekä yrityksen vaikutusta yhteiskuntaan ja ympäristöön (vaikuttavuusolennaisuus), että yhteiskunnan ja ympäristön vaikutusta yritykseen (taloudellinen olennaisuus).

Kaksoisolennaisuuden periaate

Kaksoisolennaisuuden periaate kestävyysraportoinnissa tarkoittaa, että yritysten on arvioitava kestävyysaiheita sekä yrityksen vaikutuksen näkökulmasta (sisältä ulospäin) että kestävyysongelmien vaikutuksen näkökulmasta yritykseen (ulkopuolelta sisäänpäin).

♻️ Vaikuttavuuden olennaisuus, joka viittaa yrityksen vaikutukseen kestävyysasioihin, kuten ympäristöön, työoloihin ja ihmisoikeuksiin, tunnetaan usein sisältä ulospäin suuntautuvana olennaisuusnäkökulmana. Nämä ovat samoja vaikutuksia, joita tarkastellaan esimerkiksi Global Reporting Initiative (GRI) -standardeissa.

💰 Taloudellinen olennaisuus, tunnetaan ulkopuolelta sisäänpäin suuntautuvana näkemyksenä, jossa yritykset arvioivat, miten niiden liiketoiminta riippuu erilaisista kestävyysasioista, kuten resurssien saatavuudesta jne. Taloudellinen olennaisuus arvioi myös riskit ja mahdollisuudet, jotka liittyvät erilaisiin kestävyysaiheisiin, esimerkiksi liiketoimintamallille ilmastonmuutoksesta aiheutuva riski tai lapsityövoiman korkean riskialueen toiminnasta. Taloudellinen olennaisuusnäkökulma on perusta raportoinnille TCFD:n ja IFRS:n kestävyysilmoitusstandardien mukaisesti.

Kaksoisolennaisuuden arviointi

Kaksoisolennaisuuden arvioinnissa yritysten on harkittava, noudattavatko ne ryhmätasolla lähestymistapaa vai onko tiettyjä maantieteellisiä, paikallisia tai yksikkökohtaisia eroavaisuuksia otettava huomioon analyysissä.

Tästä eteenpäin yritykset voivat arvioida kaksoisolennaisuutta joko ylhäältä alaspäin tai alhaalta ylöspäin:

• Ylhäältä alaspäin -lähestymistapa määrittelee olennaisten kestävyysasioiden luettelon aihe- / ala-aihe- / ala-ala-aihetasolla.

• Alhaalta ylöspäin -lähestymistapa tunnistaa potentiaaliset olennaiset asiat, jotka perustuvat vaikutuksiin, riskeihin ja mahdollisuuksiin, jotka tunnistetaan esimerkiksi olemassa olevien sisäisten riskienhallintaprosessien kautta.

💡 Käytettyyn menetelmään katsomatta keskeistä on tunnistaa, mitkä aiheet ovat olennaisia ja missä arvoketjussa aiheet ovat merkityksellisiä, esimerkiksi onko aihe merkityksellinen omien toimintojen, tiettyjen avaintoimittajien tai tiettyjen asiakkaiden kautta. Koska aihe on olennainen, sen perustelu voidaan yleensä tunnistaa ala-aiheen / ala-ala-aiheen ja arvoketjun risteyksessä. Tämän tiedon arvioiminen vaatii hyvää kommunikaatiota asianomaisten osapuolten kanssa, mikä tarkoittaa, että kaksoisolennaisuuden arvioinnin on perustuttava vahvaan osallistumiseen sidosryhmien kanssa, jotka kattavat esimerkiksi asiakkaat, toimittajat, sijoittajat, työntekijät ja viranomaiset, mainitakseni muutamia.

Molempien kaksoisolennaisuus-näkökulmien huomioiminen voi vaikuttaa siihen, mitkä aiheet ovat olennaisia yrityksellesi, erityisesti jos olet aiemmin arvioinut olennaisuutta vain yhdestä näkökulmasta. Kaksoisolennaisuuden arvioinnin ja olennaisten aiheiden määrittely luovat perustan kestävyysraportillesi ja raportointiprosessillesi ja ovat ensimmäinen askel varmistaaksesi, että raportoit kestävyystietoja uusien eurooppalaisten kestävyysraportointistandardien tai minkä tahansa muun raportointikehyksen mukaisesti.

Omaksu kaksoisolennaisuuden haasteet helposti!

Yritysten kestävyysraportointi on juuri tullut paljon älykkäämmäksi kaksoisolennaisuuden arvioinnin ratkaisullamme. Huolellinen tutkimus kestävyysvaikutuksista ja taloudellisista vaikutuksista, on ensimmäinen ratkaiseva askel raporttisisältösi ja -järjestelmäsi sovittamiseksi tiukkojen uusien EU-standardien kanssa ja varmistaa, että yrityksesi ei vain täytä, vaan ylittää vaatimukset vaivatta.

✨ Keskeiset hyödyt:

• Täydellinen noudattaminen: Hyvästit vaatimustenmukaisuuden huolille, koska ratkaisumme kattaa kaikki ESRS:n lailliset vaatimukset, varmistaen, että navigoit sujuvasti säädösten monimutkaisuuksissa.

• Uudelleenmääritelty tehokkuus: Optimointi arviointiprosessissa vähentää työtaakkaasi samalla kun maksimoimme raporttiesi syvyyden ja tarkkuuden.

• Seamless Automation: Hyvästit manuaaliselle tietojen syöttämiselle. Ratkaisumme integroi saumattomasti arviointitulokset tietojenkeruujärjestelmääsi, säästäen sinulle arvokasta aikaa ja vaivaa.

Lue myös

CSRD Gap-analyysi eli kuiluanalyysi
CSRD

CSRD Gap-analyysi eli kuiluanalyysi

CSRD Gap-analyysi, jota myös kuiluanalyysiksi kutsutaan, on keskeisessä asemassa CSRD:n vaatimustenmukaisuuden varmistamisessa. Perusteellisen Gap-analyysin suorittaminen on oleellinen ensiaskel kohti yritysvastuuraportointidirektiivin...

Lue lisää